piše Sara Sušanj

Mreža mladih Hrvatske, Udruga gradova i Udruga općina organizirale su besplatni jednodnevni seminar u sklopu projekta strukturiranog dijaloga „Lokalne priče: strukturirani dijalog kao pokretač lokalne promjene“ koji je financiran od strane programa Erasmus +. Seminar je održan u Općini Viškovo 14. svibnja 2018. godine.

Strukturirani dijalog je proces u kojem se tijela javne vlasti savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su za njih bitne, kao što su stanovanje mladih, obrazovanje mladih i radnička prava mladih. Cilj strukturiranog dijaloga je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihovog života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.

Cilj seminara bio je predstaviti strukturirani dijalog i mogućnosti njegove primjene u lokalnoj sredini, te primjere uspješnih projekata strukturiranog dijaloga i mogućnosti za njihovo financiranje kroz fondove Europske unije.

Na seminaru su se razvijale i vlastite projektne ideje polaznika kroz grupni rad, a Grad Opatiju su predstavljale Andrea Brubnjak kao članica profesionalnog osoblja zaposlena u jedinici lokalne samouprave i Sara Sušanj, predstavnica Savjeta mladih Grada Opatije.