piše Sara Sušanj

Grad Opatija i udruga Žmergo pokrenuli su izradu Lokalnog programa za mlade, prvog strateškog dokumenta namijenjenog mladima. Cilj Lokalnog programa za mlade je objediniti potencijale i potrebe mladih i za mlade u zajednici, te na njihovoj osnovi izraditi prioritete i mjere kojima Grad Opatija namjerava odgovoriti.

Proces izrade traje od ožujka do prosinca 2018. godine, a sastoji se od niza aktivnosti kojima se ispituju potrebe mladih, ali i dosadašnja i planirana ulaganja u mlade iz proračuna Grada Opatije te ukupni potencijal zajednice.

Osim podrške medijskoj kampanji procesa izrade Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih sudjelovao je u izradi ,,mape zajednice” ispunjavanjem online upitnika, sudjelovanjem u radu stručnih radnih skupina u tematskom području obrazovanja, te aktivnim sudjelovanjem na cjelodnevnoj konferenciji za mlade i o mladima održanoj 7. svibnja u Centru Gervais.

Prepoznata je važnost ovog procesa i potreba ulaganja u mlade u Opatiji te osnaživanje za aktivno sudjelovanje u zajednici i u donošenju odluka, stvaranje prilika za stjecanje dodatnih kompetencija kroz neformalno obrazovanje, (međunarodno) volontiranje i poduzetničke inicijative. Mladi su prepoznali potrebu za jedinstvenim, multifunkcionalnim prostorom dostupnom i otvorenom mladima cijeli dan namijenjenom mladima koji objedinjuje različite usluge informiranja, savjetovanja, mentorstva i podrške mladima kao i druženje u „dnevnom boravku“ uz društvene igre, rekreativne aktivnosti i zabavni sadržaj koji osmišljavaju sami mladi i u njemu djeluju uz kontinuiranu podršku profesionalaca u radu s mladima. Što se tiče zadovoljavanja osnovnih potreba koje su od iznimnog interesa mladih je stambeno pitanje i zapošljavanje u turizmu, ali i u drugim područjima njihova interesa kao što su kultura i IT sektor.

U narednom periodu slijede sastanci radnih skupina za pojedina područja koje će formulirati glavne ciljeve i mjere kojima će se odgovoriti na prepoznate probleme mladih. Osim konkretnih mjera, dokumentom će se definirati potrebna infrastruktura, financije te relevantni nositelji i suradnici koji će biti odgovorni za provedbu istih do 2021. godine, koliko vrijedi Lokalni program za mlade.