Održana radionica jednostavnog knjigovodstva za male udruge

Sredinom prošlog mjeseca u Kulturnom domu Zora, u organizaciji Savjeta mladih Grada Opatije, održana je četverosatna radionica jednostavnog knjigovodstva za mlade udruge. Uz vješto vođenje Ane Marije Sikirić, mag.oec s Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Rijeci, predstavnici udruga mladih (ali i drugih udruga s područja Opatije) su upoznati s novim zakonskim propisima vezanim uz financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Udruge mladih s područja Opatije, iako provode značajne projekte i okupljaju velik broj članova, uglavnom raspolažu s manjom količinom sredstava na svojim računima, zbog čega im plaćanje vanjskih knjigovodstvenih usluga nije lako izvedivo. S druge strane, upravo zato što raspolažu skromnim sredstvima, knjigovodstvo malih udruga je jednostavno za naučiti i savladati uz minimalnu stručnu pomoć. Ovu smo edukaciju organizirali kako bi pomogli malim udrugama s područja Opatije, a pogotovo udrugama mladih, da samostalno vode svoje knjigovodstvo i usklade ga sa zahtjevima novog Zakona o udrugama.

U sklopu radionice obradile su se teme poput knjige blagajne, knjige primitaka i izdataka, knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, popisa dugotrajne nefinancijske imovine, godišnjeg izvještaj o primicima i izdacima, izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, obračuna ugovora o djelu i autorskog honorara te neoporezive isplate članovima udruga, vanjskim suradnicima i volonterima, a petnaestak je polaznika uz precizne upute dobilo i materijale po kojima mogu raditi i sastavljati izvještaje ili unose u knjige.

Savjet mladih poziva sve udruge mladih s područja Opatije, ali i druge zainteresirane udruge, da se s komentarima, prijedlozima novih tema i termina jave na adresu andrea.brumnjak@gmail.com kako bi se, ukoliko je potrebno, organizirala još jedna radionica iste ili slične tematike.